Danh ngôn về - Marcus Aurelius

Marcus Aurelius
Roman emperor


Vào buổi sáng khi bạn bất đắc dĩ, hãy để ý nghĩ này hiện diện - tôi đang vươn lên làm việc của một con người. Tại sao sau đó tôi không hài lòng nếu tôi sẽ làm những điều mà tôi tồn tại và tôi được đưa vào thế giới?

Search men's governing principles, and consider the wise, what they shun and what they cleave to.
Danh ngôn về  - Marcus Aurelius