Danh ngôn về - William Penn


Trở nên giận dữ trong tôn giáo là tôn giáo tôn giáo.

To be furious in religion is to be irreligiously religious.
Danh ngôn về  - William Penn