Danh ngôn về - Kevin Smith

Kevin Smith
Screenwriter


Tôi đã không tham gia vào bộ phim để giành giải Oscar. Tôi muốn có một cuộc trò chuyện với khán giả.

I didn't get into film to win Academy Awards. I wanted to have a conversation with the audience.
Danh ngôn về  - Kevin Smith