Danh ngôn về Tiếng anh - Mahatma Gandhi

Mahatma Gandhi
Civil rights leader


Tôi chỉ không nghĩ đến sự giải thoát của Ấn Độ. Nó sẽ đến, nhưng sẽ có giá trị nếu Anh và Pháp thất thủ, hoặc nếu họ chiến thắng Đức bị hủy hoại và khiêm nhường?

I am just not thinking of India's deliverance. It will come, but will it be worth if England and France fall, or if they come out victorious over Germany ruined and humbled?
Danh ngôn về Tiếng anh - Mahatma Gandhi