Posted in: Tin nhắn dễ thương, Tin nhắn hình

Tin nhắn xếp hình chúc ngủ ngon

Tải Chọn bộ SMS xếp hình chúc ngủ ngon đẹp nhất về điện thoại

Tải về JAR | JAD

Tin nhắn xếp hình chúc ngủ ngon 1

.:!|!:._.:!|!:.
“::.Chuc.::”
“-!|!-”
.:!|!:._.:!|!:.
“:::.Em..:::”
“-!|!-”
.:!|!:._.:!|!:.
“::.Ngu?.::”
“-!|!-”
.:!|!:._.:!|!:.
“::Ngon::”
“-!|!-”
.:!|!:._.:!|!:._.:!|!:.
“:::.Good night::::”
“‘-!|!-“”-!|!-‘”
™ ¶_ove ß@ßY ™«

Nếu bạn không thể copy được hãy soạn tin:
SMS 60059 gửi 8509

Tin nhắn xếp hình chúc ngủ ngon 2

|””|\_/|””|:”* . *”:
| |ot _.-”
|__|\_/|__| buoi toi
¤:·.(¯`°´¯).vui.ve.·¤
..。☆☆Va☆☆。..
..。☆☆….☆☆。..
|””|__|””| :”* . *”:
| |anh_.-”
|__|””|__| phuc’!
»™ ¶_ove ß@ßY ™«

Nếu bạn không thể copy được hãy soạn tin:
SMS 60070 gửi 8509

Tin nhắn xếp hình chúc ngủ ngon 3

|””\|””|:”* . *”:
| |gu?_.-”
|__|\__|gon nha!
\ \ / /:” * . * “:
\ \ / / a”-. _ .-”
\ \/ / co’
|””\|””| :”* . *”:
| |hung_.-”
|__|\__| giac’ mo
|”_”””_”|:”* . *”:
|_|uyet _.-”
|_| voi !!!
»™ ¶_ove ß@ßY ™«

Nếu bạn không thể copy được hãy soạn tin:
SMS 60071 gửi 8509

Tin nhắn xếp hình chúc ngủ ngon 4

°°○☆1。°°○ .☆ .
。°。☆2○。。°
○☆3^_^ . . ° ○.
_Çkủç°°(^_^)。°°○
°○ ☆Ñgủ_ 。○ .
_Ñgön°。 。^_^ . .
»™ ¶_ove ß@ßY ™«

Nếu bạn không thể copy được hãy soạn tin:
SMS 60072 gửi 8509

Tin nhắn xếp hình chúc ngủ ngon 5

〇☆。〇。☆○ 。
★。。 ★
○.○ . ○
汇h凹C’
。、. 几g凹’
〇。、 ★。 Ng回几 !
★Gi合’c☆ 从ơ☆Đ€.P!
〇☆♥〇。☆○♥
»™ ¶_ove ß@ßY ™«

Nếu bạn không thể copy được hãy soạn tin:
SMS 60073 gửi 8509

Tin nhắn xếp hình chúc ngủ ngon 6

☆.¸ (`’•.¸*¤*¸.•’´)¸.☆
».•º`•.NGU.•´º•.«
☆•'(¸.•’´*¤*`’•.¸)`’•☆
☆.¸(`’•.¸*¤*¸.•’´)¸.☆
».•º`•.NGoN.•´º•.«
☆•'(¸.•’´*¤*`’•.¸)`’•☆
☆.¸(`’•.¸*¤*¸.•’´)¸.☆
».•º`•.NHE!.•´º•.«
☆•'(¸.•’´*¤*`’•.¸)`’•☆
»™ ¶_ove ß@ßY ™«

Nếu bạn không thể copy được hãy soạn tin:
SMS 60074 gửi 8509

Tin nhắn xếp hình chúc ngủ ngon 7

__:♥____:♥:____♥:__
° ☆ ° ☆ ° ☆ ° ☆
°☆ °☆°☆
°|””\|””|:”* . *”:
°| |gu?_.-“♥
°|__|\__|gon nha!
,*””””*, ,*””””*,
(0 ‘ _ ‘ ) ( ‘_ ‘ * )
=(,,)=(,,)=(,,)=(,,)=!!!
™ ¶_ove ß@ßY ™

Nếu bạn không thể copy được hãy soạn tin:
SMS 60075 gửi 8509

Tin nhắn xếp hình chúc ngủ ngon 8

☆。○ 。° 。° 。☆ ○
。。 °○☆°。。☆° °
○° ☆ ○°。。°。 。○
»» ©¶-¶üc ««
»» ¶\¶Gu? ««
»» ¶\¶G○n !««
™ ¶_ov3.ß@ßY ™

Nếu bạn không thể copy được hãy soạn tin:
SMS 60077 gửi 8509

Tin nhắn xếp hình chúc ngủ ngon 9

|””\|””|:”* . *”:
| | _.-“☆
|__|\__|gày
|””|\_/|””|:”* . *”:
| | _.-” ☆
|__|\_/|__|oi’
\”\ /”/ :” * . * “:
\ \_/ / “-. _ .-”
\__./ui ☆
\””\ /””/:” * . * “:
\ \_/ / “-. _ .-”
\__./e?☆

Nếu bạn không thể copy được hãy soạn tin:
SMS 60078 gửi 8509

Tin nhắn xếp hình chúc ngủ ngon 10

|””\|””|:”* . *”:
| |gu?_.-”
|__|\__|
|””\|””|:”* . *”:
| |gon_.-”
|__|\__|
|””\|””|:”* . *”:
| |ha!_.-”
|__|\__|
( “><‘),(” )
( ‘º(‘ ) I love
( ,,)v)(v(,)\You
|¸¸)¸¸)(¸¸(¸¸|☺

Nếu bạn không thể copy được hãy soạn tin:
SMS 60079 gửi 8509
Tin nhắn xếp hình chúc ngủ ngon 11

.*”” ._. “” ._. “”*.
“. I☆U .”
” ._. “” _ . ”
(`’·.¸(`’·.¸*¤*¸.·’´)¸.·’´)
(»°☆ngu.ngon☆°«)
°¶-¶äpy and ¶-¶äpy°
☆°。。☆°。。°☆
™ ¶_ove ß@ßY ™«

Nếu bạn không thể copy được hãy soạn tin:
SMS 60080 gửi 8509

Tải Chọn bộ SMS xếp hình chúc ngủ ngon đẹp nhất về điện thoại

Tải về JAR | JAD

Incoming search terms:

  • tin nhan xep hinh chuc ngu ngon
  • tin nhắn hình chúc ngủ ngon dễ thương
  • sms xếp hình chúc ngủ ngon
  • yhs-ddc_bd
  • copy sms chuc ngu ngon
  • sms xep hinh chuc ngu ngon de thuong
  • tin nhan hinh chuc ngu ngon
  • sms hinh chuc ngu ngon de thuong
  • Tin nhắn xếp hình chúc ngủ ngon

Comments (3) on "Tin nhắn xếp hình chúc ngủ ngon"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *