Tin nhắn xếp hình chúc ngủ ngon

Tải Chọn bộ SMS xếp hình chúc ngủ ngon đẹp nhất về điện thoại

Tải về JAR | JAD

Tin nhắn xếp hình chúc ngủ ngon 1

.:!|!:._.:!|!:.
"::.Chuc.::''
"-!|!-"
.:!|!:._.:!|!:.
":::.Em..:::"
"-!|!-"
.:!|!:._.:!|!:.
"::.Ngu?.::"
"-!|!-"
.:!|!:._.:!|!:.
"::Ngon::"
"-!|!-"
.:!|!:._.:!|!:._.:!|!:.
":::.Good night::::"
"'-!|!-""-!|!-'"
™ ¶_ove ß@ßY ™«

Nếu bạn không thể copy được hãy soạn tin:
SMS 60059 gửi 8509

Tin nhắn xếp hình chúc ngủ ngon 2

|""|\_/|""|:"* . *":
| |ot _.-"
|__|\_/|__| buoi toi
¤:·.(¯`°´¯).vui.ve.·¤
..。☆☆Va☆☆。..
..。☆☆....☆☆。..
|""|__|""| :"* . *":
| |anh_.-"
|__|""|__| phuc'!
»™ ¶_ove ß@ßY ™«

Nếu bạn không thể copy được hãy soạn tin:
SMS 60070 gửi 8509

Tin nhắn xếp hình chúc ngủ ngon 3

|""\|""|:"* . *":
| |gu?_.-"
|__|\__|gon nha!
\ \ / /:" * . * ":
\ \ / / a"-. _ .-"
\ \/ / co'
|""\|""| :"* . *":
| |hung_.-"
|__|\__| giac' mo
|"_"""_"|:"* . *":
|_|uyet _.-"
|_| voi !!!
»™ ¶_ove ß@ßY ™«

Nếu bạn không thể copy được hãy soạn tin:
SMS 60071 gửi 8509

Tin nhắn xếp hình chúc ngủ ngon 4

°°○☆1。°°○ .☆ .
。°。☆2○。。°
○☆3^_^ . . ° ○.
_Çkủç°°(^_^)。°°○
°○ ☆Ñgủ_ 。○ .
_Ñgön°。 。^_^ . .
»™ ¶_ove ß@ßY ™«

Nếu bạn không thể copy được hãy soạn tin:
SMS 60072 gửi 8509

Tin nhắn xếp hình chúc ngủ ngon 5

〇☆。〇。☆○ 。
★。。 ★
○.○ . ○
汇h凹C’
。、. 几g凹’
〇。、 ★。 Ng回几 !
★Gi合'c☆ 从ơ☆Đ€.P!
〇☆♥〇。☆○♥
»™ ¶_ove ß@ßY ™«

Nếu bạn không thể copy được hãy soạn tin:
SMS 60073 gửi 8509

Tin nhắn xếp hình chúc ngủ ngon 6

☆.¸ (`'•.¸*¤*¸.•'´)¸.☆
».•º`•.NGU.•´º•.«
☆•'(¸.•'´*¤*`'•.¸)`'•☆
☆.¸(`'•.¸*¤*¸.•'´)¸.☆
».•º`•.NGoN.•´º•.«
☆•'(¸.•'´*¤*`'•.¸)`'•☆
☆.¸(`'•.¸*¤*¸.•'´)¸.☆
».•º`•.NHE!.•´º•.«
☆•'(¸.•'´*¤*`'•.¸)`'•☆
»™ ¶_ove ß@ßY ™«

Nếu bạn không thể copy được hãy soạn tin:
SMS 60074 gửi 8509

Tin nhắn xếp hình chúc ngủ ngon 7

__:♥____:♥:____♥:__
° ☆ ° ☆ ° ☆ ° ☆
°☆ °☆°☆
°|""\|""|:"* . *":
°| |gu?_.-"♥
°|__|\__|gon nha!
,*""""*, ,*""""*,
(0 ' _ ' ) ( '_ ' * )
=(,,)=(,,)=(,,)=(,,)=!!!
™ ¶_ove ß@ßY ™

Nếu bạn không thể copy được hãy soạn tin:
SMS 60075 gửi 8509

Tin nhắn xếp hình chúc ngủ ngon 8

☆。○ 。° 。° 。☆ ○
。。 °○☆°。。☆° °
○° ☆ ○°。。°。 。○
»» ©¶-¶üc ««
»» ¶\¶Gu? ««
»» ¶\¶G○n !««
™ ¶_ov3.ß@ßY ™

Nếu bạn không thể copy được hãy soạn tin:
SMS 60077 gửi 8509

Tin nhắn xếp hình chúc ngủ ngon 9

|""\|""|:"* . *":
| | _.-"☆
|__|\__|gày
|""|\_/|""|:"* . *":
| | _.-" ☆
|__|\_/|__|oi'
\"\ /"/ :" * . * ":
\ \_/ / "-. _ .-"
\__./ui ☆
\""\ /""/:" * . * ":
\ \_/ / "-. _ .-"
\__./e?☆

Nếu bạn không thể copy được hãy soạn tin:
SMS 60078 gửi 8509

Tin nhắn xếp hình chúc ngủ ngon 10

|""\|""|:"* . *":
| |gu?_.-"
|__|\__|
|""\|""|:"* . *":
| |gon_.-"
|__|\__|
|""\|""|:"* . *":
| |ha!_.-"
|__|\__|
( "><'),(" )
( 'º(' ) I love
( ,,)v)(v(,)\You
|¸¸)¸¸)(¸¸(¸¸|☺

Nếu bạn không thể copy được hãy soạn tin:
SMS 60079 gửi 8509
Tin nhắn xếp hình chúc ngủ ngon 11

.*"" ._. "" ._. ""*.
". I☆U ."
" ._. "" _ . "
(`'·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·'´)
(»°☆ngu.ngon☆°«)
°¶-¶äpy and ¶-¶äpy°
☆°。。☆°。。°☆
™ ¶_ove ß@ßY ™«

Nếu bạn không thể copy được hãy soạn tin:
SMS 60080 gửi 8509

Tải Chọn bộ SMS xếp hình chúc ngủ ngon đẹp nhất về điện thoại

Tải về JAR | JAD

Từ khóa được tìm nhiều:
Tin nhắn chúc ngủ ngon , sms chúc ngủ ngon , Tin nhắn xếp hình chúc ngủ ngon , sms xếp hình chúc ngủ ngon ,

Bài liên quan