Posted in: Tin nhắn hình

Tin nhắn hình con vật siêu đẹp

__$$$$$$$$$_____________________,,$$$$$$$
___$$$$$$$$$$,,_______________,,$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$__ ._____.___$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$,_’.____.’_,,$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$,, ‘._,’_$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$$$.@:,$$$ $$$$$$$$$$$
______***$$$$$$$$$$$@@$$$$$$$$$$$****
__________,,,__*$$$$$$@.$$$$$$,,,,,,
_____,,$$$$$$$$$$$$$* @ *$$$$$$$$$$$$,,,
____*$$$$$$$$$$$$$*_@@_*$$$$$$$$$$$$$
___,,*$$$$$$$$$$$$$__.@.__*$$$$$$$$$$$$$..
_$*___*$$$$$$$$$$$___*___*$$$$$$$$$$*___*$,
*____,,*$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$*,,___’*
______,,$*$,$$**’___________’***$$***,,
Con cá heo

__________________ ##
_________________###*
______________.*#####
_____________*######
___________*#######
__________*########.
_________*#########.
_________*#######*##*
________*#########*###
_______*##########*__*##
_____*###########_____*
____############
___*##*#########
___*_____########
__________#######
___________*######
____________*#####*
______________*####*
________________*####
__________________*##*
____________________*##
_____________________*##.
____________________.#####.
_________________.##########
________________.####*__*####
Con gấu Trúc:

__________$$_$$__$$_$$_$
_________$$_$$_$$_$$_$$$
_____$$$$$____________$$$$$$$
___$$$$$_______________$$$$$$$
__$$$$$__________________$$$$$$
__$$$$____________________$$$$
___$$______________________$$$
___$________________________$$$$
__$$_____$$$______$$________$$$$$$$
__$_____$$$$_____$$$$$______$$$$$$_$
__$____$$$$$____$$$$$$$$____$$$$$$__$
__$$__$$$$$______$$$$$$$___$$$$$$$___$
___$__$$$__________$$$$___$$$$$$$$$___$
___$$____________________$$$$$$$$$$___$$$
___$$$_____$$$$$$_______$$$$$$$$$$$___$$$$
___$$$$$___$$$$$$_____$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$
___$$$$$$$_________$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$
___$$$$$$$$__$$$___$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$
__$$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$$ $$$$$
__$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$$
___$$$$$$$_________$$$$$$$$$$$$
___________________$$$$$$$$$$$
Con nai:

________________________$$
_______________________$__$
_______________________$___$
_______________________$____$
_________$$$$$_________$____$
_________$__$$$$$$_____$____$
_________$____$$__$$___$____$___$$
__________$_____$$__$$_$____$$$$$$$
___________$______$$__$_$$$$____$$$
$$$_________$$______$__$$__________$$
$__$__________$$$____$$________$$$$$$$
$___$__________$$$$_______________$
$__$_____________$________$_$$$___$
_$_$_____________$_______$_$_$$___$
_$$______________$_________$_$$___$
_$_$_____________$_________$$$_____$$$
_$_$_____________$__$__________$$____$
_$_$______________$___$________$_$$__$
_$__$_____________$____$$_______$$$$$
__$__$$$$$$$$____$$______$$$$$$$$$$$
___$_________$$$$$$________$
__$________________________$
__$________________________$
__$________________________$
___$________$_________$$___$
____$_______$___$______$__$$$$$$
__$$_______$____$______$$$_____$
_$______$$$$$$$_$_____$$$$$$$___$
__$___$$__$__$_$$$___$______$__$
___$__$____$__$__$__$____$$$__$
____$__$____$__$ $__$___$$__$$
____$__$_____$$$$$__$___$$$$
____$$$$______$$$$__$
____$$$$__________$__$
___________________$$$$
___________________$$$$
Cún con

_____________$$DDDDDDDDOOOOOOOOGGGGGGGGG$$$$
____________$$_____________________________$$
___________$__________________________________$$
___________$$___________________________________$$
__________$$__$$______________________$$__________$$
________$$__$$___$$$$_________$$$$____$$__________$$$$
______$$___$$__$$$$__$$_____$$$$__$$_$$_____________$$$
______$$___$$____$$$$_________$$$$___$$_______________$$
______$$___$$________________________$$_______________$$
______$$____$$_______________________$$_____________$$
________$$__$$____$$$$$$_____________$$___________$$$
________$$__$$__$$______$$___________$$_________$$
________$$__$$__$$______$$___________$$_______$$
__________$$$$____$$$$$$_____________$$$$____$$$$
__________$$$$_____________________$$__$$____$$$
___________$$_$$$$$$$$$$$$_____$$$$______$$$$_$$
_____________$$___$$______$$$$$_______________$$
_____________$$_____$$$$$$$____________________$$
_____________$$________________________________$$
____________$$_________________________________$$
____________$$_________________________________$$
____________$$___________________________________$
____________$$___________________________________$$
__________$$_________________________$$___________$
__________$$__________$$___________$$_____________$$
________$$__$$________$$_________$$_______________$$
______$$____$$__________$$_______$$_______________$$
______$$____$$____________$$___$$_________________$$
____$$______$$_____________$$_$$_______$$_________$$
____$$______$$________$$____$$$________$$_________$$
____$$______$$________$$____$$$_______$$__________$$
____$$______$$________$$_______________$$__________$$
____$$______$$________$$_______________$$____________$
_$$$$_______$$________$$_______________$$____________$$
$___$$______$$________$$$$___________$$$$____________$$
$___$$______$$________$$__$$_______$$__$$____________$$
_$$$$$______$$________$$____$$___$$_____$$___________$$
____$$______$$________$$______$$_______$$___________$$
____$$______$$________$$_____$$________$$___________$$
__$$________$$________$$$$$$$$___$$$$$$__$$_________$$
__$$________$$________$$______$$$______$$$$_________$$
$$________$$__________$$_________$$$$$$__$$__________$
$$______$$__________$$$$$$$$$$$$$$$______$$__________$
$$_$$_$$$__________$$_____________$$$$$$$__$$_________$
_$$$$$$$___________$$______________________$$________$$
_____$$__$$__$$__$$_$______________________$$__________$$
______$$$$__$___$__$$______________________$$____________$
_______$$___$___$__$________________________$$_$__$$__$$__$
_________$$$$$$$$$$__________________________$$_$_$$_
Con hưou sao:

____¶__¶¶________________¶¶
___¶¶¶_¶¶__¶¶____________¶¶__¶¶___¶¶
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶
¶¶_¶¶¶_¶¶_¶¶__¶¶__________¶¶¶¶_¶¶¶¶¶
¶¶_¶_¶¶¶_¶¶__¶¶¶_____¶¶____¶_¶¶¶__¶¶
_¶¶¶___¶__¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶___¶_¶¶¶__¶¶
___¶¶¶¶¶¶¶¶_¶_¶¶_____¶¶¶_¶¶¶__¶__¶¶
____¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_____¶¶_____________¶¶¶¶¶__¶¶¶
______¶¶¶¶¶________________¶¶¶
________¶¶¶_____¶¶____¶_¶¶¶¶¶
_________¶_____¶o_¶___¶¶¶¶
________¶_____________¶¶
______¶¶¶¶¶__________¶¶¶
______¶¶¶¶¶_______¶¶¶_¶¶
______¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶__¶4
_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_________¶¶_¶¶___________¶¶¶¶________¶¶¶¶¶
____________¶¶___________________________¶¶
____________¶_____________________________¶¶
___________¶¶________________¶¶____________¶
___________¶¶¶¶_______________¶¶___________¶
___________¶¶¶¶________________¶¶_________¶¶
____________¶¶¶________________¶¶_________¶¶
____________¶¶_¶_______________¶¶_________¶¶
_____________¶¶¶_______________¶¶_________¶¶
______________¶¶¶______________¶__________¶¶
______________¶¶¶¶_____________¶_________¶¶¶
______________¶¶_¶¶¶¶__¶______¶¶_________¶¶
______________¶¶___¶¶_¶¶_¶____¶¶_¶¶¶¶____¶¶
_______________¶¶____¶¶¶¶¶¶__¶¶__¶¶_¶¶____¶
_______________¶¶___¶¶__¶¶¶__¶¶__¶¶_¶¶___¶¶
________________¶¶__¶¶___¶¶__¶¶__¶¶_¶¶___¶
________________¶¶___¶¶__¶____¶¶_¶¶_¶¶__¶¶
________________¶¶___¶¶__¶¶___¶¶_¶¶__¶__¶¶
________________¶¶__¶¶___¶¶__¶¶_¶¶___¶__¶¶
_________________¶__¶¶____¶¶_¶¶¶¶___¶¶_¶¶
_________________¶__¶_____¶¶_¶_¶____¶¶_¶¶
________________¶¶__¶_____¶¶_¶_¶¶__¶¶__¶¶
________________¶¶__¶_____¶¶_¶_¶___¶___¶¶
________________¶¶__¶_____¶__¶¶¶__¶¶___¶¶
________________¶___¶¶___¶¶___¶___¶¶¶¶¶¶
_______________¶¶___¶¶___¶____¶¶__¶¶¶¶¶
______________¶¶___¶¶____¶¶___¶____¶¶
_____________¶¶¶¶__¶____¶¶¶¶¶¶¶
_____________¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶
Con voi:

_____$$$$$$$$__________$$
___$$_$_$_$_$$$$________$__$$
__$$_$_$_$_$$_$$$__$$$$_$$$__$
_$$$_$$_$_$_$_$$$$$____$$$$$$_$
_$$$_$_$_$_$$_$$$$______$$$$$_$
$$$$_$$_$_$_$_$$$_______$$$$$__$
$$$$_$_$_$_$$_$$$______$$$$$$$_$
$$$$_$$_$_$_$_$$$______$$0$0$_$
$$$$_$_$_$_$$_$$$______$$$$$$$_$
$$$$_$$_$_$_$_$$$$_____$$$$$$$_$
$$$$_$_$_$_$$_$$$$$____$$$$$$$_$
$$$$__$$$$$$__$$$$$$___$$$$$$$$
$$$$$________$$$$$$$$___$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___$__$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$___$$$$
_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$_____$$$
_$$$$$$$_$$$$$$_$$$$$________$$$
_$$$$$$$_________$$$$________$$$
_$$$$$$__________$$$$________$$$
_$$$$___________$$$$_____$$$$$
_$$$$___________$$$$____$$$$$
_$$$$___________$$$$
_$$$$$__________$$$$
_$$$$$__________$$$$
Con ốc sên hay con thỏ đây ta??

l___$$$____$$$___________$$$$$$$$$$$$
___$$$____$$$________$$$$$$$____$$$$$$$
___$$$____$$______$$$$__$______$$____$$$$
___$$$____$$____$$$____$$_____$$_______$$$
____$_$$$$$$__$$$$_____$$_____$_____$$$__$$
___$$__$$$_$_$$$_$_____$$$$$$$$$$$$_$$____$$
_$$$_o______$$$__$__$$$$$_____$__$$$$_____$$
$$__________$$___$$$$$_$_____$_____$$$_____$
$$__$_______$$___$$___$_$$$$$$_______$$$$$$$
$$$$$$$_____$____$$_____$$$___$$$$$$$$$____$
__$$$$$$$___$$___$$$___$$_$$$$_$$____$$____$
________$$__$$___$$$$$$$$__$$$_$$____$_____$
_________$___$$___$___$$$$__$$$_$__$$$$$__$$
_________$____$$$_$$____$$$$$__$$$$$___$$$$
______$$$$______$$$$$_____$$$$$$$_______$$
_____$$$____________$$$$$$______$_____$$$$
_____$$$$$$$$_________$$$$$$____$$$$$$$__$$
_________$$$$$$$$$$$_____$$$$$$$$$$$______$
_____________$$__$$$$___________________$$$
____________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Con Dơi này đẹp nì:

_______________$$$$$______$$$$_________________
____________$$$1$$_________$$$$$$$_____________
_________$$$111$$___________$$111$$$$___________
______$$$$1111$$$____________$$$1111$$$1________
_____$$$1111$$$$_____________$$$$11111$$$_______
___$$$11$1$1$$$$___$$____$$__$$$$$1$1$1$$$1____
__$$$11$1$11$$$$$__$$$$$$$$__$$$$$1$1$$11$$1___
_$$$11$$1$11$$$$$$__$$$$$$_$$$$$$$1$$1$$1$$$__
$$$$1$$11$$1$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$1$$1$$$1$$$
$$$11$$11$$1$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$1$$$1$$$1$$$
$$$1$$$$1$$$1$$$$$$$$$$$$$$$$$$$11$$$1$$$11$$
_$$11$$$1$$$$1$$$$$$$$$$$$$$$$$$1$$$1$$$$1$$$
_$$$1$$$$1$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$1$$$$1$$1
__$$1$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$1$$$_
___$$1$$$_$$_______$$$$$$$$______$$$$$$$$$$___
____$$$$____________$$$$$$___________$$$$______
______$$$__________$$$__$$$__________$$________
_______$$$_________$______$_________$$$________
Con thỏ

…_………….-“–._
…/..\……../….____\
…||.\\…../…/`(
…||..\\._|…’.“’-
…|.\_.\\.`………6.\
….\_……….6…._…’-.=…………—‘|}
…..|.._………….\.)…..|………./……/}}
……\/…….=.\……;_.’/……..=\.—‘`\}
……|………….`–`__.;—.//`..’—-./’
……..’..____….-‘`……….`|
…….._/…………..__.–.__/
……-‘…………….-‘….|….||. “
….-/……………./……|…..\\.
{…|……………/_…../…….\|.
..`-\……………..`\–;`.
…..’-………………|….|
……..)……………/.._/.
……./………..__.’…’–,.
…….(………..’–..____))).
……..`-…____))
Con sâu:

.//////..
(o)(o)…..
.(__)….
..(_)…..
..(_)..
..(_)….
..(_)…..
.(_)….
(_)….
.(_)…..
…(_)…
….(_)….
….(_)….
…(_)…
…(_)..
.(_)…..
..(_)…
..(_)….
.(_)…..
..(_)…
….(_)….
…(_)….
..(_)…
..(_)..
(_)…..
(_)…
(_)….
.(_)…..
..(_)….
…(_)…
…(_)….
..(_)…
(_).
Voi con:

____________________________$$$$$$$$$$$
_________________________$$$___________$$$
_______________________$$_________________$$
_____________________$$_____________________$
____________________$________________________$
___________________$__________________________$
_____________$$$$$$____________________________$
___________$$____$_____________________________$
__________$_____$_________________________$$$$$$$$$
_________$___$$$$________________________$_________$$$
________$__$$__$______________________________________$$
_______$__$____$__________________________$$$$$$$$$_____$
_______$_$____$__________________________$_________$$$___$
______$_______$__________________________$____________$$__$
______$_______$__________________________$______________$_$
______$______$___________________________$______________$__$
______$______$____________________________$________________$
______$______$____________________________$________________$
______$______$____________________________$________________$
____$$$$$____$__$$_________________________$_______________$
__$$_____$$__$_$_$$________________________$_______________$
_$_________$_$_$$$$$_____________$$________$_______________$
_$__________$__$_o_$____________$_$$_______$_______________$
$_______________$$$_____________$$$$$_______$______________$
$____$$$________________________$_o_$_______$______________$
$___$___$________________________$$$________$_____________$
$___$___$___________________________________$_____________$
_$$$_____$_________________________________$_$___________$
_________$$__________________$____________$$$$___________$
_________$_$________________$___________$$___$__________$
_________$__$$____________$$__________$$$_____$_________$
__________$___$$_______$$$_________$$$__$______$_______$
__________$_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$__$_______$$___$$__$$
__________$________$__$______________$$$$_________$$$$__$_$
___________$$____$$$__$______________$__$___________$_$$_$
_____________$$$$___$$______________$$_$_____________$__$
___________________$_$_____________$_$$______________$$$
___________________$_$___________$$__$_______________$
____________________$$$$______$$$_$$$________________$
____________________$__$$$$$$$_$__$__________________$
_____________________$$__$__$__$$$___________________$
_____________________$_$$_$$_$$__________________$___$
_____________________$_________________________$$____$
_____________________$_______________________$$$_____$
_____________________$__$$__________$$$$$$$$$___$____$
_____________________$____$$$$$_____$___$__$____$____$
____________________$_____$____$____$____$$______$___$
____________________$____$_____$____$_____________$$$
____________________$___$_______$___$
____________________$$$$________$___$
_________________________________$$$$
Con lợn sữa:

░░░░░░░░
░░░░░▄████▄__▄▄▄▄
░░▄▄██●██>████████▄
░░█●●███████████████▅▃▂
░░▀▀███████████████▌
░░░░░░█████████████
░░░░░░░░██████████▌
░░░░░░░░░█░█░░░█░█
Lạc đà nè:

_____________§§§§§§_______________________________
____________§§§§§§§§§_____________________________
___________§§§§§§§§§§§________________§§§§§_______
__________§§§§§§§§§§§§§______________§§§§§§§§§§§__
_________§§§§§§§§§§§§§§§_____________§§§§§§§§§§§§_
________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§_______§§§§§§§§§§§__
______§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§_____§§§§§§§§§_____
_____§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§___§§§§§§§§______
____§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§_______
___§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§_______
___§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§________
___§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§________
__§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§__________
_§§§§§§§§§_§§§§§§§§§§§§§§§§§§___§§§§§§____________
_§_§§§§§§§____________§§§§§§______________________
___§§§§§§_____________§§§§§_______________________
___§§§§§______________§§§§§_______________________
__§§§§§§______________§§§§________________________
__§§§_§§______________§§§§________________________
___§§_§§______________§§§_________________________
___§§_§§______________§§__________________________
___§§__§§_____________§§__________________________
___§§§__§§§§__________§§§§________________________
___§§§§__§§§_________§§§§§§_______________________
____§§§______________§§§__________________________
______________________§§§§________________________
Con sóc:

__________£££££££££££
_______££££_______££££££
_____£££££_____________£££
____£££££££__£££££________££
_____£££___________________£
____££££££££££_____________££___________£
________£££________________££______££__£££
______££££££_______________££______££££__££
___________£££_____________££______££_£_££
____________££____________££_______££_£_£
___________£££__________£££_____££££____££
__________£££__________£££__££££££_______££££
________£££__________£££££££££______________££
______£££___________££££££_______________££_££
____£££____________££££_________________£££_££
___£££____________££££_____________£££______££
__££_____________£££_____________£££££££____££
_££_____________£££_________________£££££££££__££
££______________££_____________________££____££££
££_____________£££_______________£££_____£££££__£
££_____________££____________££££££££££££____££__£
££_____________££______________££££_____££££_£££_£
£_____________££_________________££______££££££_££
££____________££__________________££______££___££
££____________££__________________££______£££££
_££__________£££__________________££
__£_________££££________________£££££££
___££______£££££_______________£££££££££
____£££_££££££££______________££££££££££
______££££_____££___________________££
________________£££_______________£__£
_________________££££££££££££££££__£££
____________________£££££££___£££££££
Bạch tuộc hay mực:

________________$$$$$$$
____________$$$$$$$$$$$$$$
_________$$$$$$$$$$$$$$$$$$
________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_______$$$$$$$$$$$$$$$O$$$$$____$$$$$$
_______$$$$$$$$O$$$$$$$$$$$$___$$$__$$$
_______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$____$$
________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_$$$$$$_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$________$$
$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_________$$
_$$$____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_____$$$$$$$$__$$$_$$$$$$__________$$
___$$$$_______$$$__$$$_$$$______$$$$
__$$$_______$$$$___$$$__$$$
___$$$$$___$$$_____$$$___$$$$___ $$
____$$$____$$$$$$__$$$____$$$$$$$$
____________$$$_____$$$$$___$$$$
Mèo con:

____________________________________s$$$s
________________s$$ss_____________s$$s__$s
_______________s$s$$$$sss$$$$$$$ss$sss__$$
________________$__sss$s$$ss______s_$s$_$s
________________$$_$$s_s_____________s_s$s
________________s$__ss_________________s$$
_________________$$s______s______s_______$$
_________________s$$_____s$s____s$s______$s
_________________$$______s$$$___s$$$_sss__$s
_________________$$_______s$s_s$s_s$s$$s__$s
_________________s$___sss$s$s__$s_s$_____$$
__________________$$___s$s_sss$$$ss____s$$
___________________$$________s$$$ss___s$$
________________s$$$____________________s$
______________s$$s_______________________$s
______s$s___s$$__________________________$$
_____s$$s$s$s____________________________$s
____s$s_s$$$_______s____________________$$
____$$___$s_______s$_____s_____________$$s
____s$___$________$s_____s$$s______ss_s$s
_____$s_ss________$s_______s$s____s$__$$
_____s$h$_________s$s________s__s$$___$s
_______$e____ss____sss_s_____s$ss_____$$
________$i___s$ss____s$s_____s$______s$
________sks_____s$ss__s_______s______$s
__________$hs_______s$$_______s_____s$
___________s$$ss_sss$$$s_____s$_____$$
_____________ss$$$$ss__ss$ss$$______s$
_________________________ss_ss_____s$
_____________________________s$s$$$ss
_______________________________ss$ss
Chim bồ câu:

____ssss
____s$$$s$$$s_____________ss$$s$$$$$$$$s$$$s
___$$s______$s_________s$$$$s$_ssss_s_s_s$$
__$s________s$________s$$_______________$ss
s$$s_________s$_______$s_______________s$s
_ss$$s_______s$______$s______________ss$$s
____s$________$$____$$____________ss$$s
____$$_________$s_s$$_______________$$
____$ss_______s_s$$s_____________s$$$s
____$_________________________s$$$ss
___$$________________________ss$s
___$s_____________________ss$$$s
___$________________ss$$$$$$ss
___$s_______________ss$
___$s_________________$
___s$_________________$$
____s$_________________s$
_____s$$s_______________s$$
_______s$$$s_s_s__________s$$
__________s$$$$$s$$s_______s$$s$
_________________$s____________$$$ssss
_________________$________________sh$$
________________$$______________se$s$
________________$$_______________$s
________________$s____________s$i$s$$
________________$s___ss_s$s__$$__$s$
_________________$__s$$s_$s$_k$
_________________s$$$__shs__$$s
Con này là con j ta??

______________________________sss
___________________________s$$$$$$$$s
_________________________s$s_______s$$$$s
____________________s$$ss$$__________$ss_$s
___________________s$s$s_$s_________ss___$
___________________s$__s_________sss__$s$s
____________________s$$$$s__________$s$s
______________________s$s$__s$s____s$$s
_________________________$s_$s______s$
________________________s$s__________s
________________s$$s$$$$s_s$____$_$_s$
______ss$$$$$$$$$s_________s$s__s$_s$s
____s$$s______________________s$s_s$s
__s$$s_________________________s$$$s
_s$_______________________________s$
$$_________________________________$
$s$_______________________________s$
_s$______________________________$$
__$$_____________________________s$
__s$______ss_______$s________s__s$
___$s_______$________$_________s$
____$______$s________$_________$
___$$s____$$_______s$________$$
__$hs____s$$$$$$s$$$$s______s$s
_$ess____$s_____s$s__s$____$s$$
_$i$_____$$___________s$___s$__$
_$k_s$____$s___________s$__$s_s$
_$h_s$____$____________$$__ss_$$
_s$__$$___$_____________s___$__$
_s$___$___$s____________$s__$s_$
__s$__$s__s$s___________$s__$$__$
___s$$$s___s$s__________$___$s__$
____ss_$$___s$_________s$___$$s$$s
________s$__$$$s________$s__s$$$$s
_________s$$$$$$________$$s$$$$
___________s$s___________s$$$s
Con cún kute:

__________s$$?ss$
________ss$???sss$$ss
_______$s?s???????s$h$s
______$s????????????$e$s
_____$$????????????????i$
____ss?????????????????sk$
__s_s$??????????????????h$
s$$__$$s?????????????????s$
s$$$__$$$s$$?????????????ss
_s_$$$_s$$$$?????????????s$
s$______s__s??????????????s
_$_________$??????????????s
_$s_______s??????????????ss
__$$ss___$$??????????????s$
____s$s$$s???????????????s__________s$$$$s
______s????????????????$$________s$s?????s$
______s$???????????????$_______s$s????????$s
______s$?????????????$ss_____s$???????????ss
_______$s????????????$__s$$$$s$s???????????$
_______$$????????s??$s________ssss?????????s
________s$s$s$$s$$$ss____________$s????????s
__________sss_____________________$$s??????s
___________s_______________________$s?????s$
___________$________________________$s??ss$
___________$$_______________________$$$s$s
__________sss_____________s$_________$s
__________$_$____________$$$__________$s
__________$_$s_________$s__$__________s$
__________s_$s________ss___s$__________ss
__________$s_s________s_____$s_________$s
__________$$_s________$_____$s________$s
__________ss$_________$______s$_______s$
__________s$__$__s___s$_______s$$ss_$_$$
___________$s$$s_$s$s$__________s$s__s$s
____________s__$__s$_____________s$$s$
Con bò

________________________________s______$
________________________________$$____$$
_______________________________s$$____$$
_______________________________ss_ss$$$s$ss
____________________________s$$$$$s$$s$s$$$
__________s$$$$$$s_____________s__$s_____s$$
_____s$$$$$$$ss_$$$$ssss$$s$$$s$$s______$$
____ss_____________sss$$$s_____s$__$s___ss
____$s__________________________$__$$___$$
____$$__________________________ss______s$
____s$___________________________$s_____$$
____s$____________________________s$$sss$s
____$$______________________________$s$$$
____$$______s______________________$$ss
____s$______$s______________________$
____$$_______s____________ss_______s$
___$_ss______$s___________$s_______s
__$s_ss_____$$s____________$____$_s$
_s$sh$____s$$_s$_________s_$s___s_$$
_$$e$____$s$___s$$______s$$$$__s$$$
_$$i$___$s____s$$$$sss$s$$ss$___$$
_s$$ks_$ss$$$ss$_________$__$__s$
___sh$_$_ss_$_s__________$_$$s_$s
___s$$_$__$_$s__________s$$$_$_$
_____$_s$_$__$_________s$_$s_$_$s
____s$__s_$s_$s________$s_$s_$_s$
____s$__$__$$_$$________s_s$_$s_$s
_____$s_s$_s$$$s________$$ss$s__$$
______$ss$_______________s$s__$ss$$

Incoming search terms:

  • tin nhắn hình con gấu
  • sms hình con gấu
  • tin nhằn hình con heo
  • sms hinh con heo
  • tin nhắn hình gấu
  • tin nhan xep hinh con heo
  • sms hình gấu
  • hinh dong sieu dep
  • sms xếp hình con heo

Comments (2) on "Tin nhắn hình con vật siêu đẹp"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *