Posted in: Tin nhắn hình

Tin nhắn hình con vật ngộ nghĩnh

Tải Chọn bộ SMS – tin nhắn hình con vật ngộ nghĩnh về điện thoại

Con Bướm nè:
___      ___
( @ \\v/ m )
\\__+|+__/
 {_/ \\_}
h
Con chó:
                             \\ \\
                               \\ \\
                           ___) )
          _____       /        \\
        /      | \\–._)        /
    __|uu | |     \\   \\_ \\
  /            | |  __ \\  /_) \\
(_)______|_|(____)(_____)
    ,-~~-.___.            
  /   |  ‘        \\            
(     )            0              
   \\_/-, ,——‘            
      ===                       //                    
      /    \\-‘~;      /~~~(O)
    /    __/~|  /             |    
=(  _____|(__________|
con voi:
              __          __      
             /    \\~~~/     \\    
      ,—-(           ..         )
    /        \\__            __/  
  /|                   (\\  |(
^   \\     /___\\      /\\ |
     |__|      |__|-“
Con ếch:
. . _. . . . ._
. .(o)—-(o)
. /.______.\
. \_______/
. ./. . . . . . \.
( .. . . . . . . ., )
\_ \_\\//_/ _/
~~. ~~. ~~
Con cừu:
    _.%%%%%%%%
  /- _%%%%%%%%%
(_ %\\|%%%%%%%%
    %%%$$$$$$$$$%
        S%S%%%*%%S
           # #             ##
Con thỏ:
|\\    /| 
  \\|_|/ 
  / .  . \\ 
=\\_Y_/= 
  {>o<}
Con Gấu:
(( )__(( ) 
     /             \\ 
    ( /      \\      \\  
     \\   o      o      / 
                         (_(_)_)__/  \\             
            /   _,==.____ \\ 
    (     |__|         )    
        /\\_.|__|’-.__/\\_ 
  / (            /         \\    
  \\  \\          (         / 
      )  ‘._____)       /     
(((___.–(((____/       

Con hổ:

. . __. . . . . . . . . . .__
/. . . . \. -” ” “- ./. . . .\
\. . . . . .-. . . .-. . . . . ./
.|. . . . .o. . . o. . . . . |
. \. . . .. – ‘ ‘ ‘ – .. . . /
. . .’ -\___Y___/- ‘
. . . . . .`——`
Con chuột

\|/ ( _ ) _ ( _ ) \|/
@~ ( o . o ) ~@
. /____( * )____\
. . . . . / `U’ \
. . . . (. . … . .)
. . . . .`>—-<‘
. . . . . ._\. ./_

 

 

 

 

 

 

 

 

Incoming search terms:

  • tin nhan hinh ngô nghinh
  • tin nhắn hình con vật
  • tin nhan xep hinh con vat
  • tin nhan xép hinh con gau
  • tin nhắn hình con chuột
  • sms hinh con vat
  • tin nhan hinh gau bong
  • tin nhan xep hinh gau bong
  • sms hinh gau bong
  • tin nhắn xếp hình con chuột

Comments (2) on "Tin nhắn hình con vật ngộ nghĩnh"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *