Posted in: Tin nhắn hình

Tin nhắn chúc ngủ ngon

Tin nhắn chúc ngủ ngon 1 :

.:!|!:._.:!|!:.
“::.Chuc.::”
“-!|!-”
.:!|!:._.:!|!:.
“:::.Em..:::”
“-!|!-”
.:!|!:._.:!|!:.
“::.Ngu?.::”
“-!|!-”
.:!|!:._.:!|!:.
“::Ngon::”
“-!|!-”
.:!|!:._.:!|!:._.:!|!:.
“:::.Good night::::”
“‘-!|!-“”-!|!-‘”
™ ¶_ove ß@ßY ™«

Nếu bạn không thể copy được hãy soạn tin:
SMS 55003 gửi 8609

Tin nhắn chúc ngủ ngon 2 :

|””|\_/|””|:”* . *”:
|             |ot _.-”
|__|\_/|__| buoi toi
¤:·.(¯`°´¯).vui.ve.·¤
..。☆☆Va☆☆。..
..。☆☆….☆☆。..
|””|__|””| :”* . *”:
|            |anh_.-”
|__|””|__| phuc’!
»™ ¶_ove ß@ßY ™«

Nếu bạn không thể copy được hãy soạn tin:
SMS 55008 gửi 8609

Tin nhắn chúc ngủ ngon 3 :

|””\|””|:”* . *”:
|        |gu?_.-”
|__|\__|gon nha!
\ \        / /:” * . * “:
\ \    / / a”-. _ .-”
\ \/ / co’
|””\|””| :”* . *”:
|        |hung_.-”
|__|\__| giac’ mo
|”_”””_”|:”* . *”:
|_|uyet _.-”
|_| voi !!!.
»™ ¶_ove ß@ßY ™«

Nếu bạn không thể copy được hãy soạn tin:
SMS 55019 gửi 8609

Tin nhắn chúc ngủ ngon 4 :

°°○☆1。°°○ .
☆ . 。°。☆2○。
。° ○☆ 3^_^ . . ° ○.
_Çkủç°°(^_^)。°°○
°○ ☆Ñgủ_ 。○ .
_Ñgön°。 。^_^ . .
»™ ¶_ove ß@ßY ™«

Nếu bạn không thể copy được hãy soạn tin:
SMS 55025 gửi 8609

Tin nhắn chúc ngủ ngon 5 :

〇☆。〇。☆○ 。
★。。 ★
○.○ . ○
汇h凹C’ 。、. 几g凹’
〇。、 ★。 Ng回几 !。
★Gi合’c☆ 从ơ☆Đ€.P!
〇☆♥〇。☆○♥
»™ ¶_ove ß@ßY ™«

Nếu bạn không thể copy được hãy soạn tin:
SMS 55028 gửi 8609

Sms chúc ngủ ngon 6 :

☆.¸(`’•.¸*¤*¸.•’´)¸.☆
».•º`•.NGU.•´º•.«
☆•'(¸.•’´*¤*`’•.¸)`’•☆
☆.¸(`’•.¸*¤*¸.•’´)¸.☆
».•º`•.NGoN.•´º•.«
☆•'(¸.•’´*¤*`’•.¸)`’•☆
☆.¸(`’•.¸*¤*¸.•’´)¸.☆
».•º`•.NHE!.•´º•.«
☆•'(¸.•’´*¤*`’•.¸)`’•☆
»™ ¶_ove ß@ßY ™«

Nếu bạn không thể copy được hãy soạn tin:
SMS 55037 gửi 8609

Sms chúc ngủ ngon 7 :

__:♥____:♥:____♥:__
° ☆ ° ☆ ° ☆ ° ☆
°☆ °☆°☆
°|””\|””|:”* . *”:
°|         |gu?_.-“♥
°|__|\__|gon nha!
,*””””*, ,*””””*,
(0 ‘ _ ‘ ) ( ‘_ ‘ * )
=(,,)=(,,)=(,,)=(,,)=!!!
™ ¶_ove ß@ßY ™

Nếu bạn không thể copy được hãy soạn tin:
SMS 55041 gửi 8609

Sms chúc ngủ ngon 8 :

☆。○ 。° 。° 。☆ ○
。。 °○☆°。。☆° °
○° ☆ ○°。。°。 。○
»» ©¶-¶üc ««
»» ¶\¶Gu? ««
»» ¶\¶G○n !««
™ ¶_ov3.ß@ßY ™

Nếu bạn không thể copy được hãy soạn tin:
SMS 55044 gửi 8609

Sms chúc ngủ ngon 9 :

.*”” ._. “” ._. “”*.
”       I☆U        ”
” ._. “” _ . ”
*(`’·.¸(`’·.¸*¤*¸.·’´)¸.·’´)*
(»°☆ngu ngon☆°«)
°¶-¶äpy and ¶-¶äpy°
☆°。。☆°。。°☆
™ ¶_ove ß@ßY ™«

Nếu bạn không thể copy được hãy soạn tin:
SMS 55045 gửi 8609

Sms chúc ngủ ngon 10 :

|””\|””|:”* . *”:
|         |    _.-“☆
|__|\__|gày
|””|\_/|””|:”* . *”:
|          |oi’   _.-” ☆
|__|\_/|__|
\””\     /””/ :” * . * “:
\  \_/  /    ;”-. _ .-”
\__./ui ☆
\””\     /””/:” * . * “:
\  \_/  /   “-. _ .-”
\__./e?☆

Nếu bạn không thể copy được hãy soạn tin:
SMS 55046 gửi 8609

Tin nhắn sô’ 11 :

|””\|””|:”* . *”:
|        |gu?_.-”
|__|\__|
|””\|””|:”* . *”:
|        |gon_.-”
|__|\__|
|””\|””|:”* . *”:
|        |ha!_.-”
|__|\__|
( “><‘),(”  )
(    ‘º(‘      )    I love
(  ,,)v)(v(,)\You
|¸¸)¸¸)(¸¸(¸¸|☺

Nếu bạn không thể copy được hãy soạn tin:
SMS 55047 gửi 8609

Incoming search terms:

  • tin nhan chuc ngu ngon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *