Posted in: Tin nhắn hình

Tin nhắn chúc ngủ ngon

Tải Chọn bộ SMS chúc ngủ ngon đẹp nhất về điện thoại SMS ĐẸP CLICK NHẬN NGAY!!! Tin nhắn chúc ngủ ngon 1 : .:!|!:._.:!|!:. “::.Chuc.::” “-!|!-” .:!|!:._.:!|!:. “:::.Em..:::” “-!|!-” .:!|!:._.:!|!:. “::.Ngu?.::” “-!|!-” .:!|!:._.:!|!:. “::Ngon::” “-!|!-” .:!|!:._.:!|!:._.:!|!:. “:::.Good night::::” “‘-!|!-“”-!|!-‘” ™ ¶_ove ß@ßY ™« Nếu bạn không thể copy được hãy soạn tin: SMS 55003 […]