Posted in: Tin nhắn chúc tết, Tin nhắn hình

Tin nhắn hình chúc mừng năm mới

Tải về bộ sưu tập sms chúc mừng năm mới dưới đây dưới dạng ứng dụng gửi tin nhắn cho điện thoại: Tải .JAR | Tải .JAD Tin nhan chuc mung nam moi 1 ★☆★☆★★☆★ |””\|””|:”* . *”: | | am _.-” |__|\__| |””|\_/|””|:”* . *”: | |oi’ _.-” |__|\_/|__| \””\ /””/:” * . * “: \ […]