Danh ngôn về - Nelson Mandela

Nelson Mandela
Former President of South Africa


Suy nghĩ quá tốt của mọi người thường cho phép họ trở nên tốt hơn họ.

Thinking too well of people often allows them to be better than they otherwise would.
Danh ngôn về  - Nelson Mandela