Danh ngôn về - John Oliver

John Oliver
Comedian


Stand-up, đối với tôi, thực sự gây nghiện nhiều hơn, vì vậy bạn phải cho thú ăn bất cứ khi nào bạn có thể.

Stand-up, for me, is really more of an addiction, so you have to feed the beast whenever you can.
Danh ngôn về  - John Oliver