Danh ngôn về Về tình bạn - Oprah Winfrey

Oprah Winfrey
Media proprietor


Rất nhiều người muốn đi xe cùng bạn trong chiếc limo.

Lots of people want to ride with you in the limo.
Danh ngôn về Về tình bạn - Oprah Winfrey