Danh ngôn về Về tình bạn - Shirley MacLaine

Shirley MacLaine
Film actress


Nỗi sợ hãi làm cho người lạ của những người sẽ là bạn bè.

Fear makes strangers of people who would be friends.
Danh ngôn về Về tình bạn - Shirley MacLaine