Danh ngôn về Hạnh phúc - Nelson Mandela

Nelson Mandela
Former President of South Africa


Nghèo đói không phải là tự nhiên; nó là do con người tạo ra

Poverty is not natural; it is man-made
Danh ngôn về Hạnh phúc - Nelson Mandela