Danh ngôn về Tình yêu - Anne Bradstreet


Nếu có bao giờ vợ hạnh phúc ở một người đàn ông, hãy so sánh với tôi, anh em là phụ nữ nếu có thể.

If ever wife was happy in a man, compare with me, ye women if you can.
Danh ngôn về Tình yêu - Anne Bradstreet