Danh ngôn về - Khalil Gibran


Nếu bạn nghèo, hãy trốn tránh liên kết với anh ta, người đo lường đàn ông bằng thước đo của sự giàu có.

If you are poor, shun association with him who measures men with the yardstick of riches.
Danh ngôn về  - Khalil Gibran