Danh ngôn về - Mohammad Javad Zarif


Một kết quả gần như chắc chắn. Chủ nghĩa cực đoan được hưởng lợi rất nhiều từ một cuộc phiêu lưu không tính toán ở Iraq.

One outcome is almost certain. Extremism stands to benefit enormously from an uncalculated adventure in Iraq.
Danh ngôn về  - Mohammad Javad Zarif