Danh ngôn về - Steve Coogan


Khi tôi chơi bản thân, tôi muốn trở thành một người tốt hơn một chút. Nó chỉ đồng ý. Tất cả mọi thứ tôi chơi về bản thân mình đều đúng, nhưng nó được khuếch đại. Tất cả chúng ta đều chỉnh sửa, phải không? Nếu bạn tự nhận thức, bạn tự dừng lại - bạn biết cách cư xử đúng đắn.

When I play myself, I want to be a slightly better person. It just agrees. Everything I play about myself is kind of true, but it's amplified. We all edit, don't we? If you're self-aware, you stop yourself - you know how to behave properly.
Danh ngôn về  - Steve Coogan