Danh ngôn về Hạnh phúc - Edith Wharton


Họ dường như bất ngờ đến hạnh phúc như thể họ đã làm ngạc nhiên một con bướm trong rừng mùa đông

They seemed to come suddenly upon happiness as if they had surprised a butterfly in the winter woods
Danh ngôn về Hạnh phúc - Edith Wharton