Danh ngôn về - Edith Wharton


Đừng bận tâm, "cô hỏi đột ngột," không đủ giàu để mua tất cả những cuốn sách bạn muốn?

Don't you ever mind," she asked suddenly, "not being rich enough to buy all the books you want?
Danh ngôn về  - Edith Wharton