Danh ngôn của Karen Kingsbury, những câu nói hay của Karen Kingsbury

Danh nhân Karen Kingsbury

Karen Kingsbury

Novelist

Karen Kingsbury

Novelist

Karen Kingsbury

Novelist

Bởi vì tình yêu là thứ ánh sáng không cho phép bóng tối ngự trị trong tâm hồn anh.

Because love was a light that wouldn't allow darkness to reign in his soul.