Danh ngôn của Brandon Boyd, những câu nói hay của Brandon Boyd

Danh nhân Brandon Boyd

Brandon Boyd

Musician

Brandon Boyd

Musician

Tôi nghĩ rằng những gì hầu hết các nghệ sĩ đang cố gắng làm là cố gắng hiểu. Tôi nghĩ những gì phân biệt những người sáng tạo và / hoặc nghệ sĩ với một loại người khác có lẽ là sự sẵn sàng để đi sâu vào sự không chắc chắn đó.

I think that what most artists are trying to do is trying to understand. I think what distinguishes creative people and/or artists from another type of person is perhaps a willingness to go headlong into that uncertainty.

Brandon Boyd

Musician

Đó là lần đầu tiên lao xuống dưới bờ vỡ vào một buổi sáng mùa thu se lạnh. Nó phát ra âm thanh từ cơ thể của một người giống như một tiếng rít-ahhh! - gây sốc và làm mới tất cả cùng một lúc. Bạn nhận thức sâu sắc về cơ thể và môi trường xung quanh, điều này rất hữu ích khi bạn chuẩn bị chèo ra biển.

That first plunge under the shore break on a chilly fall morning. It forces a sound out of one's body that is kind of a whoo-ahhh! - shocking and refreshing all at once. You become acutely aware of your body and your surroundings, which is helpful when you're about to paddle out to sea.
Danh nhân nổi bật