Danh ngôn của Paul Laurence Dunbar, những câu nói hay của Paul Laurence Dunbar

Danh nhân Paul Laurence Dunbar

Paul Laurence Dunbar

Poet

Paul Laurence Dunbar

Poet

Tôi hy vọng có một cái gì đó xứng đáng trong các tác phẩm của tôi và không chỉ là sự mới lạ của một khuôn mặt đen liên quan đến sức mạnh của vần điệu đã thu hút sự chú ý.

I hope there is something worthy in my writings and not merely the novelty of a black face associated with the power to rhyme that has attracted attention.