Danh ngôn của John Oliver, những câu nói hay của John Oliver

Danh nhân John Oliver

John Oliver

Comedian

Danh ngôn John Oliver

Tính trung lập ròng: Hai từ duy nhất hứa hẹn sự nhàm chán hơn trong ngôn ngữ tiếng Anh là 'đặc trưng của Sting',

Net neutrality: The only two words that promise more boredom in the English language are 'featuring Sting,'

John Oliver

Comedian

Stand-up, đối với tôi, thực sự gây nghiện nhiều hơn, vì vậy bạn phải cho thú ăn bất cứ khi nào bạn có thể.

Stand-up, for me, is really more of an addiction, so you have to feed the beast whenever you can.

John Oliver

Comedian

Tôi không thực sự là một diễn viên, vì vậy khi tôi bắt đầu vào 'The Daily Show', tôi chỉ cố gắng áp dụng thẩm quyền giả của một người làm báo.

I'm not really much of an actor, so when I started on 'The Daily Show', I was just trying to adopt the faux authority of a newsperson.