Danh ngôn của Desmond Tutu, những câu nói hay của Desmond Tutu

Danh nhân Desmond Tutu

Desmond Tutu

Activist

Desmond Tutu

Activist

Ghét không có chỗ trong nhà của Chúa.

Hate has no place in the house of God.

Desmond Tutu

Activist