Danh ngôn của Lynne Truss, những câu nói hay của Lynne Truss

Danh nhân Lynne Truss

Lynne Truss

Writer

Danh ngôn Lynne Truss

Điều mà những người ủng hộ lo lắng của dấu chấm phẩy băn khoăn là xu hướng của các nhà văn đương đại sử dụng dấu gạch ngang thay vì dấu chấm phẩy và do đó kết thúc ngày tận thế. Có phải họ đang báo động?

What the semicolon's anxious supporters fret about is the tendency of contemporary writers to use a dash instead of a semicolon and thus precipitate the end of the world. Are they being alarmist?

Lynne Truss

Writer

Tôi ghét bị đối xử như thể tôi vô hình. Tôi cảm thấy tức giận khi mọi người nói chuyện với tôi hoặc từ chối để mắt đến nhà hàng hoặc cửa hàng.

I hate to be treated as if I'm invisible. I get incensed when people talk across me or refuse to catch my eye in a restaurant or shop.

Lynne Truss

Writer

Ý tưởng giữ một bí mật lớn rõ ràng là khá thú vị đối với một số người. Nó cũng là nền tảng của nhiều bộ phim truyền hình kinh điển, tất nhiên, từ Sophocles trở đi.

The idea of withholding a massive secret is obviously quite exciting to some people. It is also the basis of much classic drama, of course, from Sophocles onwards.