Danh ngôn của Taylor Swift, những câu nói hay của Taylor Swift

Danh nhân Taylor Swift

Taylor Swift

Singer-songwriter

Danh ngôn Taylor Swift

Bạn là điều tốt nhất từng là của tôi.

You are the best thing that's ever been mine.

Taylor Swift

Singer-songwriter

Độc thân là điều tuyệt vời và tôi yêu nó. Tôi không bao giờ có một buổi sáng khi thức dậy và nói, 'Tôi thực sự cần tìm một người bạn trai ngày hôm nay.'

Being single is wonderful and I love it. I don't ever have a morning where I wake up and say, 'I really need to find a boyfriend today.'

Taylor Swift

Singer-songwriter