Danh ngôn của Andrew Bernstein, những câu nói hay của Andrew Bernstein

Danh nhân Andrew Bernstein

Andrew Bernstein

Author

Danh ngôn Andrew Bernstein

Để tin rằng chồng, vợ, cha mẹ, con cái, sếp, công việc, tài khoản ngân hàng hoặc cơ thể của bạn thậm chí chịu trách nhiệm một phần cho cảm xúc của bạn, nghĩ rằng có những viên đạn 'ngoài kia' mà bạn phải đối mặt, rằng có căng thẳng sự kiện cuộc sống để vượt qua, là bỏ lỡ một cái gì đó quan trọng.

To believe that your husband, wife, parents, kids, boss, job, bank account, or body is even partly responsible for your emotions, to think that there are bullets 'out there' that you have to contend with, that there are stressful life events to overcome, is to miss something vital.

Andrew Bernstein

Author

Nếu bạn thành công và căng thẳng, bạn thành công bất chấp căng thẳng của bạn, không phải vì điều đó.

If you're successful and stressed out, you're succeeding in spite of your stress, not because of it.

Andrew Bernstein

Author