Danh ngôn của Kevin Smith, những câu nói hay của Kevin Smith

Danh nhân Kevin Smith

Kevin Smith

Screenwriter

Kevin Smith

Screenwriter

Mọi người thích đặt thanh cao. Tôi thích đặt thanh trên mặt đất và hầu như không bước qua nó. Tôi thích giữ kỳ vọng thực sự thấp.

People like to set the bar high. I like to put the bar on the ground and barely step over it. I like to keep the expectations really low.

Kevin Smith

Screenwriter

Tôi đã không tham gia vào bộ phim để giành giải Oscar. Tôi muốn có một cuộc trò chuyện với khán giả.

I didn't get into film to win Academy Awards. I wanted to have a conversation with the audience.