Danh ngôn của Devon Sawa, những câu nói hay của Devon Sawa

Danh nhân Devon Sawa

Devon Sawa

Actor

Danh ngôn Devon Sawa

Vâng, tôi thích làm các phần hòa tấu. Bạn được gặp gỡ rất nhiều người mới và kết bạn mới.

Yeah, I love doing ensemble pieces. You get to meet so many new people and make new friends.

Devon Sawa

Actor

Tôi muốn làm một cái gì đó sắc nét hơn một chút.

I would like to do something a little bit more edgy.

Devon Sawa

Actor

Bạn biết đấy, tôi chưa bao giờ nổ súng trong phim.

You know, I've never shot a gun in a movie.
Danh nhân nổi bật