Danh ngôn của Salman Rushdie, những câu nói hay của Salman Rushdie

Danh nhân Salman Rushdie

Salman Rushdie

Novelist

Salman Rushdie

Novelist

Phương Tây coi Iran là một lực lượng quan trọng trong vùng vịnh.

The West sees Iran as an important force in the gulf.

Salman Rushdie

Novelist