Danh ngôn của William Petersen, những câu nói hay của William Petersen

Danh nhân William Petersen

William Petersen

Actor

Danh ngôn William Petersen

Nhà hát ở Chicago sẽ luôn là mối tình đầu của tôi. Nó bắt đầu sự nghiệp cho tôi và khoảng 50 người bạn của tôi. Chúng tôi đều thích quay trở lại. Ngay khi chương trình TV kết thúc, tôi sẽ trở lại Chicago, làm nhà hát trực tiếp.

Theater in Chicago will always be my first love. It started careers for me and about 50 of my friends. We all love coming back. As soon as the TV show is over, I'll be back in Chicago, doing live theater.

William Petersen

Actor

Nhà hát ở Chicago sẽ luôn là mối tình đầu của tôi.

Theater in Chicago will always be my first love.

William Petersen

Actor

Tôi sẽ không nhớ Grissom. Đó là một cuộc sống hoàn chỉnh đối với tôi đã đi đến hồi kết, và tôi nghĩ nó đã đi đúng hướng. Vì vậy, tôi sẽ không nhớ Grissom. Và tôi hy vọng rằng khán giả sẽ không nhớ anh ấy.

I won't miss Grissom. It was a complete life for me that's reached its end, and it's reached it in the right way, I think. So I won't miss Grissom. And I hope that the audience won't miss him either.
Danh nhân nổi bật