Danh ngôn của Sally Potter, những câu nói hay của Sally Potter

Danh nhân Sally Potter

Sally Potter

Film director

Danh ngôn Sally Potter

Tôi nghĩ có là từ đẹp nhất và cần thiết trong ngôn ngữ tiếng Anh.

I think yes is the most beautiful and necessary word in the English language.

Sally Potter

Film director

Ngôn ngữ của điện ảnh khi nó phát triển cũng đã loại trừ những trải nghiệm rộng lớn của con người. Các hình thức chúng ta tìm thấy trong quá trình làm phim có thể bắt đầu khắc phục sự cân bằng này và mạo hiểm vào lãnh thổ chưa được khám phá. Đây không chỉ là về bản sắc không xác định mà còn về sự tinh tế và sắc thái của sự chiêm nghiệm, những không gian trôi dạt trong đó thế giới của những cái rất nhỏ và rất lớn va chạm. Camerawork là một phần của điều đó.

The language of cinema as it has evolved has also excluded vast swathes of human experience. The forms we find in the process of making a film can start to redress this balance and venture into uncharted territory. This is not just about unsung identities but about the subtleties and nuances of contemplation, the drifting spaces in which the worlds of the very small and the very large collide. Camerawork is a part of that.

Sally Potter

Film director