Danh ngôn của Jack LaLanne, những câu nói hay của Jack LaLanne

Danh nhân Jack LaLanne

Jack LaLanne

Television Show Host

Danh ngôn Jack LaLanne

Cột sống là huyết mạch. Rất nhiều người nên đến một bác sĩ chỉnh xương nhưng họ không biết điều đó.

The spine is the lifeline. A lot of people should go to a chiropractor but they don't know it.

Jack LaLanne

Television Show Host

Jack LaLanne

Television Show Host