Danh ngôn của Madame de Stael, những câu nói hay của Madame de Stael

Danh nhân Madame de Stael

Madame de Stael

Writer

Madame de Stael

Writer

Tôi mừng vì tôi không phải là đàn ông, vì thế tôi nên cưới một người phụ nữ.

I am glad that I am not a man, for then I should have to marry a woman.

Madame de Stael

Writer
Danh nhân nổi bật