Danh ngôn của Thomas Jefferson, những câu nói hay của Thomas Jefferson

Danh nhân Thomas Jefferson

Thomas Jefferson

3rd U.S. President

Thomas Jefferson

3rd U.S. President

Thomas Jefferson

3rd U.S. President

Dịch vụ tốt nhất có thể được cung cấp cho bất kỳ quốc gia nào là thêm một nhà máy hữu ích vào văn hóa của nó. - Thợ săn trái cây

The greatest service which can be rendered any country is to add a useful plant to its culture. --The Fruit Hunters