Danh ngôn của Elbert Hubbard, những câu nói hay của Elbert Hubbard

Danh nhân Elbert Hubbard

Elbert Hubbard

Writer

Danh ngôn Elbert Hubbard

Hạnh phúc là một thói quen nuôi dưỡng nó.

Happiness is a habit—cultivate it.

Elbert Hubbard

Writer

Dư luận là sự phán xét của nhiều người không có khả năng trái ngược với những người sành điệu.

Public opinion is the judgment of the incapable many opposed to that of the discerning few.

Elbert Hubbard

Writer