Danh ngôn của Marilyn, những câu nói hay của Marilyn

Danh nhân Marilyn

Marilyn

Singer-songwriter

Danh ngôn Marilyn

Tôi chưa bao giờ quen với việc hạnh phúc, vì vậy đó không phải là điều tôi từng coi là hiển nhiên. Tôi đã nghĩ rằng, hôn nhân đã làm điều đó. Bạn thấy đấy, tôi được nuôi dưỡng khác với một đứa trẻ Mỹ bình thường bởi vì đứa trẻ trung bình được nuôi dưỡng sẽ mong được hạnh phúc - đó là, thành công, hạnh phúc và đúng giờ.

I was never used to being happy, so that wasn't something I ever took for granted. I did sort of think, you know, marriage did that. You see, I was brought up differently from the average American child because the average child is brought up expecting to be happy - that's it, successful, happy, and on time.

Marilyn

Singer-songwriter

Marilyn

Singer-songwriter