Danh ngôn của Mohammad Javad Zarif, những câu nói hay của Mohammad Javad Zarif

Danh nhân Mohammad Javad Zarif

Mohammad Javad Zarif

Diplomat

Danh ngôn Mohammad Javad Zarif

Vịnh Ba Tư là huyết mạch của chúng tôi ... Chúng tôi sẽ tôn trọng điều hướng quốc tế, đối với chúng tôi, tự do hàng hải trong Vịnh Ba Tư là điều bắt buộc.

The Persian Gulf is our lifeline ... We will respect international navigation, for us, freedom of navigation in the Persian Gulf is a must.

Mohammad Javad Zarif

Diplomat

Không ai nghĩ giống hệt nhau về Syria. Nhưng chúng tôi có cùng quan điểm với Nga rằng tương lai của các nhân cách ở Syria sẽ được quyết định bởi người dân Syria chứ không phải bởi những người bên ngoài Syria.

Nobody thinks identically on Syria. But we share the same view with Russia that the future of the personalities in Syria will be determined by the people of Syria and not by people outside Syria.

Mohammad Javad Zarif

Diplomat

Một kết quả gần như chắc chắn. Chủ nghĩa cực đoan được hưởng lợi rất nhiều từ một cuộc phiêu lưu không tính toán ở Iraq.

One outcome is almost certain. Extremism stands to benefit enormously from an uncalculated adventure in Iraq.