Danh ngôn của Sacha Guitry, những câu nói hay của Sacha Guitry

Danh nhân Sacha Guitry

Sacha Guitry

Film actor

Sacha Guitry

Film actor

Có những người phụ nữ mà sự không chung thủy là mối liên kết duy nhất họ vẫn có với chồng.

There are women whose infidelities are the only link they still have with their husbands.

Sacha Guitry

Film actor

Một người vợ lý tưởng là một người vẫn chung thủy với bạn nhưng cố tỏ ra quyến rũ như thể cô ấy không.

An ideal wife is one who remains faithful to you but tries to be just as charming as if she weren't.