Danh ngôn của Louise Colet, những câu nói hay của Louise Colet

Danh nhân Louise Colet

Louise Colet

Poet

Danh ngôn Louise Colet

Coquetry là nghệ thuật lừa dối thành công.

Coquetry is the art of successful deception.

Louise Colet

Poet

Coquetry là nghệ thuật lừa dối thành công.

Coquetry is the art of successful deception.

Louise Colet

Poet

Bất hạnh đến với những người chỉ sống trong ký ức về quá khứ vĩ đại của họ.

Misfortune comes to people who live only on the memory of their past grandeur.
Danh nhân nổi bật