Danh ngôn của Khalil Gibran, những câu nói hay của Khalil Gibran

Danh nhân Khalil Gibran

Khalil Gibran

Poet

Danh ngôn Khalil Gibran

Trong sự ngọt ngào của tình bạn hãy có tiếng cười, và chia sẻ những thú vui. Vì trong sương của những điều nhỏ bé, trái tim tìm thấy buổi sáng và được làm mới.

In the sweetness of friendship let there be laughter, and sharing of pleasures. For in the dew of little things the heart finds its morning and is refreshed.

Khalil Gibran

Poet

Khalil Gibran

Poet

Nỗi buồn là một bức tường giữa hai khu vườn.

Sadness is but a wall between two gardens.

Khalil Gibran

Poet

Khalil Gibran

Poet

Khalil Gibran

Poet