Danh ngôn của Michael J. Fox, những câu nói hay của Michael J. Fox

Danh nhân Michael J. Fox

Michael J. Fox

Actor

Michael J. Fox

Actor

Lắng nghe mọi người tán thành niềm tin khác với tôi là thông tin, không đe dọa, bởi vì điều duy nhất có thể thay đổi thế giới quan của tôi là một sự thật mới và không thể phủ nhận, và trái với những gì Jack Nicholson nói trong 'Một vài người đàn ông tốt', "Tôi có thể xử lý sự thật

Listening to people espouse beliefs different from mine is informative, not threatening, because the only thing that can alter my worldview is a new and undeniable truth, and contrary to what Jack Nicholson says in 'A Few Good Men', "I CAN handle the truth.