Danh ngôn của Henry Ford, những câu nói hay của Henry Ford

Danh nhân Henry Ford

Henry Ford

Industrialist

Henry Ford

Industrialist

Suy nghĩ luôn luôn ở phía trước, suy nghĩ luôn cố gắng để làm nhiều hơn, mang lại một trạng thái của tâm trí trong đó không có gì là không thể. Khoảnh khắc người ta rơi vào trạng thái 'chuyên gia', rất nhiều điều trở nên không thể.

Thinking always ahead, thinking always of trying to do more, brings a state of mind in which nothing is impossible. The moment one gets into the 'expert' state of mind a great number of things become impossible.

Henry Ford

Industrialist