Danh ngôn của Ralph Waldo Emerson, những câu nói hay của Ralph Waldo Emerson

Danh nhân Ralph Waldo Emerson

Ralph Waldo Emerson

Essayist

Danh ngôn Ralph Waldo Emerson

Vợ của một người đàn ông có nhiều quyền lực hơn anh ta.

A man's wife has more power over him than the state has.

Ralph Waldo Emerson

Essayist

Ralph Waldo Emerson

Essayist

Đức tính của sách là có thể đọc được.

The virtue of books is to be readable.
Danh nhân nổi bật