Danh ngôn của Benjamin Disraeli, những câu nói hay của Benjamin Disraeli

Danh nhân Benjamin Disraeli

Benjamin Disraeli

Former Leader of the House of Commons

Benjamin Disraeli

Former Leader of the House of Commons

Dù họ có làm gì, người Elysian vẫn cẩn thận không bao giờ kịch liệt.

Whatever they did, the Elysians were careful never to be vehement.

Benjamin Disraeli

Former Leader of the House of Commons

Tại sao người ta phải nói rằng máy không sống? Nó thở, vì hơi thở của nó tạo thành bầu không khí của một số thị trấn.

Why should one say that the machine does not live? It breathes, for its breath forms the atmosphere of some towns.