Danh ngôn của Emily Dickinson, những câu nói hay của Emily Dickinson

Danh nhân Emily Dickinson

Emily Dickinson

Poet

Emily Dickinson

Poet

Tôi hy vọng bạn làm việc rất cẩn thận, ăn và uống khi sức nóng quá lớn - có những cám dỗ mà ở nhà bạn không có - hãy cẩn thận với các loại trái cây ngon ngọt, và các loại nước giải khát, và các loại rau quả, và không ăn kem, nó rất nguy hiểm

I hope you're very careful working, eating and drinking when the heat is so great--there are temptations there which at home you are free from--beware the juicy fruits, and the cooling ades, and cordials, and do not eat ice-cream, it is so very dangerous.

Emily Dickinson

Poet

Ngọn núi ở một khoảng cách nhất định Trong hổ phách nằm; Đến gần, hổ phách bay ra một chút, - Và đó là bầu trời!

The mountain at a given distance In amber lies; Approached, the amber flits a little,-- And that's the skies!