Danh ngôn của Agatha Christie, những câu nói hay của Agatha Christie

Danh nhân Agatha Christie

Agatha Christie

Novelist

Danh ngôn Agatha Christie

Thích quan trọng hơn yêu thương. No keo dai. Tôi muốn những gì giữa chúng ta sẽ kéo dài, Luke. Tôi không muốn chúng tôi chỉ yêu nhau và kết hôn và mệt mỏi với nhau và sau đó muốn cưới một người khác.

Liking is more important than loving. It lasts. I want what is between us to last, Luke. I don't want us just to love each other and marry and get tired of each other and then want to marry some one else.

Agatha Christie

Novelist

Một nơi rất giống như một nơi khác.

One place is very like another.

Agatha Christie

Novelist