Danh ngôn của Mencius, những câu nói hay của Mencius

Danh nhân Mencius

Mencius

Philosopher

Danh ngôn Mencius

Tình bạn là một tâm trí trong hai cơ thể.

Friendship is one mind in two bodies.

Mencius

Philosopher

Một người đàn ông không được xấu hổ, vì xấu hổ vì không có sự xấu hổ là sự xấu hổ thực sự.

A man must not be without shame, for the shame of being without shame is shamelessness indeed.

Mencius

Philosopher